ERROR: Access denied for user 'slimelhr'@'localhost' (using password: YES) PROCJENA RIZIKA I SASTAVNICA RIZIKA PREMA HRN EN 62305-2
PROCJENA RIZIKA I SASTAVNICA RIZIKA PREMA HRN EN 62305-2 logout
Tablica 1: – Podaci projektirane građevine
Parametar Opis Oznaka Vrijednost
dužina m   Lb
širina m   Wb
visina m   Hb
koeficijent lokacije
 • nema
Cdg
LPS
 • nema
PB
zaslon na granici zgrade
 • nema
KS1g
zaslon unutar zgrade
 • nema
KS2g
Broj olujnih dana   Td
gustoća udara munja u tlo 1/km2/god Ng
nazočnost ljudi u zgradi u zgradi i izvan nje nt
Tablica 2: – Podaci i značajke opskrbnih vodova i unutarnje opreme
Parametar Opis Simbol Vrijednost
otpornost tla Ωm ρ
Elektroenergetski vod i unutarnja oprema
duljina, m   LCE
visina, m HCE
transformator
 • nema
Ct
koeficijent lokacije voda odvojena trasa Cde
koeficijent okoline voda
 • nema
Cee
zaslon voda
 • nema
  Tablica B.6 - Vrijednost vjerojatnosti PLD ovisno o otporu RS zaslona kabela
                        i o otpornosti na udarni napon Uw prikljucene opreme
  Uw Kv neoklopljeni kabel 5 < RS ≤ 20 Ω/km 1 > RS ≤ 5 Ω/km RS ≤ 1 Ω/km
  1.5 1 1 0.8 0.4
  2.5 0.95 0.6 0.2
  4 0.9 0.3 0.04
  6 0.8 0.1 0.02
PLDE
zaslon voda
 • nema
  Tablica B.7 - Vrijednost vjerojatnosti PLI ovisno o otporu RS zaslonskogvodica kabela i otpornosti
                          na udarni napon Uw opreme
  Uw (Kv) Bez zaslonskog vodiča Zaslon nije spojen na sab.za izjednačiv. potencijala na koju je spojena oprema Zaslon spojen na sabirnicu za izjednačivanje potencijala na koju je spojena i oprema
  5 < RS ≤ 20 Ω/km 1 > RS ≤5 Ω/km RS ≤ 1 Ω/km
  1.5 1 0.5 0.15 0.04 0.02
  2.5 0.4 0.2 0.06 0.02 0.008
  4 0.2 0.1 0.03 0.008 0.004
  6 0.1 0.05 0.02 0.004 0.002
PLI
mjere opreza pri vođenju unutarnjih instalacija
 • nema
KS3E
otpornost na udarni napon unut. sustava
 • nema
KS4E
usklađena SPD zaštita
 • nema
PSPDE
Zaštitne mjere
 • nema
PA
Dimenzije zgrade na kraju “a” voda    
Udaljenost zgrade A od zgrade B m Lca
Dužina građevine m La
Širina građevine m Wa
Visina građevine m Ha
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
MJESTO GRAĐENJA :
BROJ PROJEKTA :
DATUM :
PROJEKTANT :

EKM vod i odgovarajući unutarnji sustav
duljina, m   LCT
visina, m   HCT
koeficij. lokacije voda odvojena trasa Cdt
koeficijent okolice voda
 • nema
Cet
zaslon voda
 • nema
  Tablica B.6 - Vrijednost vjerojatnosti PLD ovisno o otporu RS zaslona kabela
                        i o otpornosti na udarni napon Uw prikljucene opreme
  Uw Kv neoklopljeni kabel 5 < RS ≤ 20 Ω/km 1 > RS ≤ 5 Ω/km RS ≤ 1 Ω/km
  1.5 1 1 0.8 0.4
  2.5 0.95 0.6 0.2
  4 0.9 0.3 0.04
  6 0.8 0.1 0.02
PLDT
mjere opreza pri vođenju unutarnjih instalacija
 • nema
KS3T
otpornost na udarni napon unut. sustava Uw =kV
 • nema
KS4T
usklađena SPD zaštita
 • nema
PSPDT
Dimenzije zgrade na kraju “a” voda    
Udaljenost zgrade A od zgrade B m Lca
Dužina građevine m La
Širina građevine m Wa
Visina građevine m Ha
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
MJESTO GRAĐENJA :
BROJ PROJEKTA :
DATUM :
PROJEKTANT :
Tablica 3 – Značajke zone
Parametar Opis Oznaka Vrijednost
Vrsta poda
 • nema
ru
Rizik požara
 • nema
rf
Posebna opasnost
 • nema
hz
Zaštita od požara
 • nema
rp
Prostorni zaslon KS2
Unutarnji elektroen. Sustav spojen na NN opskrbni vod   -
Unutarnja telefonska instalacija spojen na vanjski telef. Vod   -
Koeficijent
KMS = KS1×KS2×KS3×KS4
PMS
 • Tablica B.4 - Vrijednosti vjerojatnosti PMS ovisno
                        o koeficijentu KMS
  KMS PMS
  ≥ 0,4 1
  0,15 0.9
  0.07 0.5
  0.035 0.1
  0.021 0.01
  0.016 0.005
  0.015 0.003
  0.014 0.001
  ≤ 0.013 0.0001
Izbor parametara gubitaka na građevini
Parametar Opis Oznaka Vrijednost
gubitak zbog povreda uslijed dodirnog napona i napona koraka
 • nema
Ltg
gubitak zbog fizičkih šteta
 • nema
Lfg
gubitak zbog kvarova unutarnjih sustava
 • nema
Log
Faktor rizika građevine
 • nema
frg
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
MJESTO GRAĐENJA :
BROJ PROJEKTA :
DATUM :
PROJEKTANT :
PRORAČUN ODGOVARAJUĆIH VELIČINA   
Tablica 4 - Sabirne površine za građevinu i vodove
Oznake površine Opis oznake Površina u m2
Ad udar u građevinu
Am udar pored građevine
AI(P) udar u opskrbni EE vod
Ai(P) udar pokraj opskrbnog EE voda
AI(EKM) udar u opskrbni EKM vod
Ai(EKM) udar pokraj EKM voda
Ada udar u građevinu na "a" kraju voda

Tablica 5 – Parametri za procjenu sastavnica rizika za građevinu
Oznake broja Opis oznake Vrijednost (1/god)
Očekivani godišnji broj opasnih događaja
ND udar u građevinu
NM udar pokraj građevine
NL(P) udar u opskrbni EE vod
Ni(P) udar pokraj opskrbnog EE voda
NL(EKM) udar u opskrbni EKM vod
Ni(EKM) udar pokraj EKM voda
Nda udar u građevinu na "a" kraju voda
Vjerojatnost da će udar u građevinu prouzročiti:
PA povrede živih bića
PB fizičke štete
PC kvarove unutarnjih sustava
Vjerojatnost da će udar pokraj građevine prouzročiti:
PM kvarove unutarnjih sustava
Vjerojatnost da će udar u vod prouzročiti:
PU povrede živih bića
PV fizičke štete
PW kvarove unutarnjih sustava
Vjerojatnost da će udar pokraj voda prouzročiti:
PZ kvarove unutarnjih sustava
Gubici nastali zbog:
LA = LU = ra × Lt povrede živih bića
LB = LV = rp × rf × hz × Lf fizičke štete
LC, = LM, = LW, = LZ = Lo kvarove unutarnjih sustava
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
MJESTO GRAĐENJA :
BROJ PROJEKTA :
DATUM :
PROJEKTANT :
Proračun rizika za odluku o potrebi postavljanja zaštite
Tablica 6 – Sastavnice rizika
Oznaka sastavnice rizika Opis oznake Vrijednost
RA udar u građevinu s posljedičnim fizičkim štetama povrede živih bića
RB udar u građevinu s posljedičnim fizičkim štetama
RC kvarovi unutarnjih sustava – za udare u građevinu
RM kvarovi unutarnjih sustava – za udare pokraj građevine
RU(el.en.vod) udar u opskrbni elektroenergetski vod s posljedičnim električnim udarom
RV(el.en.vod) udar u opskrbni elektroenergetski vod s posljednjim fizičkim štetama
RU(EKM vod) udar u opskrbni EKM vod s posljedičnim električnim udarom
RV(EKM vod) udar u opskrbni EKM voda s posljedičnim fizičkim štetama
RW(el.en.vod) kvarovi unutrašnjeg sustava – za udar u priključni opskrbni elektroenergetski vod
RW(EKM vod) kvarovi unutrašnjeg sustava – za udar u opskrbni EKM vod
RZ(el.en.vod) kvarovi unutrašnjeg sustava – za udar pored priključnog opskrbnog elektroenergetskog voda
RZ(EKM vod) kvarovi unutrašnjeg sustava – za udar pored opskrbnog EKM vod a
RD rizik uslijed udara munja u građevinu
RA + RB + RC
RU udar u opskrbni vod s posljedičnim električnim udarom RU(el.en.vod)+RU(EKM vod)
RV udar u opskrbni vod s posljedičnim fizičkim štetama RV(el.en.vod)+RV(EKM vod)
RW kvarovi unutrašnjeg sustava – za udar u priključni opskrbni vod RW(el.en.vod)+RW(EKM vod)
RZ kvarovi unutrašnjeg sustava – za udar pokraj priključnog opskrbnog voda RZ(el.en.vod)+RZ(EKM vod)
RI rizik uslijed udara munja koji ne pogađaju građevinu ali utječu na nju
RM + RU + RV+ RW+ RZ
RS rizik uslijed povreda živih bića
RA + RU
RF rizik uslijed fizičkih šteta
RB + RV
RO rizik uslijed kvarova unutarnjih sustava
RM + RC+ RW + Rz
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
MJESTO GRAĐENJA :
BROJ PROJEKTA :
DATUM :
PROJEKTANT :
Tablica 7.R1 – Izračun rizika R1 ( gubitak ljudskih života )
Oznaka sastavnice rizika Opis oznake Vrijednost Postotak
RA udar u građevinu s posljedičnim fizičkim štetama povrede živih bića
RB udar u građevinu s posljedičnim fizičkim štetama
RC kvarovi unutarnjih sustava – za udare u građevinu
RM kvarovi unutarnjih sustava – za udare pokraj građevine
RU udar u opskrbni vod s posljedičnim električnim udarom RU(el.en.vod)+RU(EKM vod)
RV udar u opskrbni vod s posljedičnim fizičkim štetama RV(el.en.vod)+RV(EKM vod)
RW kvarovi unutrašnjeg sustava – za udar u priključni opskrbni vod RW(el.en.vod)+RW(EKM vod)
RZ kvarovi unutrašnjeg sustava – za udar pokraj priključnog opskrbnog voda RZ(el.en.vod)+RZ(EKM vod)
Ukupan rizik R1 R1=RAl+RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ
Prihvatljivi rizik R1    
S obzirom da je ukupni rizik   postaviti zaštitu od djelovanja munje
Tablica 7.R2 – Izračun rizika R2 ( gubitak javne opskrbe )
Oznaka sastavnice rizika Opis oznake Vrijednost Postotak
RB udar u građevinu s posljedičnim fizičkim štetama
RC kvarovi unutarnjih sustava – za udare u građevinu
RM kvarovi unutarnjih sustava – za udare pokraj građevine
RU udar u opskrbni vod s posljedičnim električnim udarom RU(el.en.vod)+RU(EKM vod)
RV udar u opskrbni vod s posljedičnim fizičkim štetama RV(el.en.vod)+RV(EKM vod)
RW kvarovi unutrašnjeg sustava – za udar u priključni opskrbni vod RW(el.en.vod)+RW(EKM vod)
RZ kvarovi unutrašnjeg sustava – za udar pokraj priključnog opskrbnog voda RZ(el.en.vod)+RZ(EKM vod)
Ukupan rizik R2 R2 = RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ
Prihvatljivi rizik R2    
S obzirom da je ukupni rizik   postaviti zaštitu od djelovanja munje
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
MJESTO GRAĐENJA :
BROJ PROJEKTA :
DATUM :
PROJEKTANT :
Tablica 7.R3 – Izračun rizika R3 ( gubitak kulturnog nasljeđa )
Oznaka sastavnice rizika Opis oznake Vrijednost Postotak
RB udar u građevinu s posljedičnim fizičkim štetama
RV udar u opskrbni vod s posljedičnim fizičkim štetama RV(el.en.vod)+RV(EKM vod)
Ukupan rizik R3 R3 = RB+RV
Prihvatljivi rizik R3    
S obzirom da je ukupni rizik   postaviti zaštitu od djelovanja munje
Tablica 7.R4 – Izračun rizika R4 ( gubitak gospodarskih vrijednosti )
Oznaka sastavnice rizika Opis oznake Vrijednost Postotak
RA udar u građevinu s posljedičnim fizičkim štetama povrede živih bića
RB udar u građevinu s posljedičnim fizičkim štetama
RC kvarovi unutarnjih sustava – za udare u građevinu
RM kvarovi unutarnjih sustava – za udare pokraj građevine
RU udar u opskrbni vod s posljedičnim električnim udarom RU(el.en.vod)+RU(EKM vod)
RV udar u opskrbni vod s posljedičnim fizičkim štetama RV(el.en.vod)+RV(EKM vod)
RW kvarovi unutrašnjeg sustava – za udar u priključni opskrbni vod RW(el.en.vod)+RW(EKM vod)
RZ kvarovi unutrašnjeg sustava – za udar pokraj priključnog opskrbnog voda RZ(el.en.vod)+RZ(EKM vod)
Ukupan rizik R4 R4=RAz+RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ
Prihvatljivi rizik R4    
S obzirom da je ukupni rizik   postaviti zaštitu od djelovanja munje
Zatvori
 
 
 
Admin login  registracija
Username:
Password:
   
Za ispis je potrebno prijaviti se (login)!